VOUCHERS

Financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven

 

Bewoners kunnen een financiële bijdrage vragen voor hun eigen initiatief voor de wijk of voor de buurt. Om participatie van bewoners te stimuleren stelt de gemeente Roosendaal namelijk vouchers ter beschikking voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit of de leefbaarheid van de wijk. Het gaat om een bijdrage van maximaal €500,-.

U kunt hierbij denken aan initiatieven ter verbetering van de (verkeers)veiligheid of van de fysieke leefomgeving, of aan activiteiten om sociale cohesie te bevorderen of om eenzaamheid te voorkomen. Maar ook als u zelf andere ideeën heeft om van Tolberg een leukere wijk te maken kunt u natuurlijk een aanvraag doen.

 

EEN AANVRAAG DOEN

 

U kunt met uw idee terecht bij Leonie Ansems, opbouwwerker Wijzijn, zij kan u helpen bij het uitwerken van uw idee en uw aanvraag doorspelen aan de klankbordgroep bewonersvouchers, die de aanvraag zal beoordelen.

Contactgegevens Leonie Ansems: 06 58 78 3428

leonie.ansems@wijzijntraversegroep.nl

Wist u dat u als bewoner een financiële bijdrage kunt vragen voor uw eigen initiatief voor de wijk of voor uw eigen buurt? Bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de vitaliteit of de leefbaarheid van de wijk kunnen namelijk worden ondersteund door een zogenaamde voucher, ter waarde van maximaal €500,-.

Vouchers